ประกาศการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน เพื่อร่วมโครงการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน เพื่อร่วมโครงการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน เพื่อร่วมโครงการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2561 สำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ในการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ประจำปี พ.ศ.2561 สำหรับการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดจำนวนนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จำนวน 30 คน นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 21 คน ประกอบด้วย นักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติและที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน และ สาวิตรี อมิตรพ่าย อันดับมือ 20 ของโลกในประเภทคู่ผสม
จึงยังเหลือนักกีฬาแบดมินตันที่ต้องพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมายเพิ่มเติม จำนวน 9 คน ได้แก่ นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว จำนวน 3 คน นักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว จำนวน 2 คน (จะทำการคัดเลือก จำนวน 3 คน กรณี สาวิตรี อมิตรพ่าย ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่) นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ จำนวน 2 คน (1 คู่) และนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่ จำนวน 2 คน (1 คู่)

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมายเพิ่มเติมตามจำนวนข้างต้น โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้จากอันดับมือโลก อันดับ มือประเทศไทย ผลการแข่งขัน SCG All Thailand Badminton Championships 2017 นักกีฬาแบดมินตัน ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด นักกีฬาแบดมินตันที่ชนะเลิศการแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017) รอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน SCG Junior Badminton Championships 2017 รอบชิงชนะเลิศ และฟอร์มการเล่นของ นักกีฬาแบดมินตันในช่วงที่ผ่านมา โดยได้เชิญผู้ฝึกสอนจากสโมสรสมาชิกซึ่งมีนักกีฬาแบดมินตันที่อยู่ใน เกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด เข้าร่วมประชุมในการกำหนดและรับรองรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้า ร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 มีรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกในแต่ละประเภท ตามเอกสานแนบ

เอกสารแนบ