คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เดินทางกลับไทยในฐานะสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC ตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดด้านการกีฬาของโลก

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เดินทางกลับไทยในฐานะสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC ตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดด้านการกีฬาของโลก

 

          เมื่อเช้ามืดวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางกลับจากประเทศเปรู ถึงประเทศไทย โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวแทนจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC ตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในฐานะบุคลากรด้านการกีฬาของโลก 

          คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวแทนจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนที่มาให้การต้อนรับถึงสนามบิน และขอขอบคุณคนไทยทุกคน รวมถึงสื่อมวลชนที่ติดตามข่าวนี้ และส่งข้อความมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจปัทมาตลอดเวลาที่อยู่ที่เปรู รู้สึกอบอุ่นและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมจะอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทั้งในระดับประเทศ และในวงการกีฬาหลายท่าน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านรองนายกฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ท่านรองนายกฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ท่านรัฐมนตรี กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รวมทั้ง พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ตลอดจนขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมา”

          “การได้รับตำแหน่งครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานกับ IOC อย่างเป็นทางการ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงในการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับ IOC ตามพันธกิจและบทบาทของ IOC คือ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร การพัฒนา และความร่วมมือด้านกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขัน โดยร่วมมือกับองค์กรรัฐและเอกชนที่มีความสามารถในการพยายามทำให้กีฬาได้รับใช้มนุษยชาติและส่งเสริมสันติภาพ IOCส่งเสริมสนับสนุนด้านจริยธรรมและการปกครองที่ดีในการกีฬาและการศึกษาของเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรกีฬา การพัฒนาและความร่วมมือด้านกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขัน ทำให้กีฬาได้รับใช้มนุษยชาติและส่งเสริมสันติภาพ IOC ให้การสนับสนุนนักกีฬาระดับโอลิมปิก นักกีฬาระดับทวีป นักกีฬาโอลิมปิกเยาวชน ผู้ฝึกสอน การพัฒนาโครงสร้างกีฬาระดับประเทศ พัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการโอลิมปิกในแต่ละประเทศ จัดอบรมภายในประเทศสำหรับผู้บริหารด้านกีฬา การอบรบผู้บริหารนานาชาติเรื่องการจัดการกีฬา การแลกเปลี่ยนคณะกรรมการโอลิมปิกจากแต่ละประเทศ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทางกีฬา ความช่วยเหลือถูกส่งมายังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศนั้นๆ โดยผ่านทางโปรแกรมต่างๆ สมาคมกีฬาต่างๆของแต่ละประเทศสามารถขอความช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ โดยผ่านทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศของตน โดยมีคณะกรรมาธิการด้านสร้างความสมัครสมานจัดสรรงบประมาณผ่านทางโปรแกรมต่างๆ”

 

“สำหรับตัวเองจะปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาต่างๆ รวมถึงสหพันธ์กีฬาต่าง ๆ โดยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Olympic Movement และใช้ประโยชน์จากการกีฬาและคุณค่าของโอลิมปิกในการให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองหรือการค้า”

 

คุณหญิงปัทมาเล่าว่า  “สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุม เช่น Olympic Agenda 2020 ประกอบด้วย Sustainability ความยั่งยืนเรื่องการออกแบบและการก่อสร้างสถานที่ด้านกีฬา วิธีการจัดการทรัพยากร ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่า ยั่งยืนกว่าผ่านทางกีฬา  สิ่งที่สอง คือ Credibility ความน่าเชื่อถือด้านจริยธรรม ทุกฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสทุกด้านโดยเฉพาะด้านการเงิน โดยใช้มาตรฐานสากลควบคุม และสุดท้าย คือ Youth เยาวชน ให้ความสำคัญกับเยาวชน สนับสนุนให้เล่นกีฬาโดยผ่าน sports initiation programs หรือโครงการแนะนำกีฬาเพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ มีศูนย์นักกีฬาโอลิมปิกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกอย่าง ทั้งเรื่องการแข่งขัน การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามสารกระตุ้น”

 

“IOCเพิ่มชนิดกีฬาในโอลิมปิกโตเกียว 2020 ครั้งแรก จะเพิ่มกีฬา 5 อย่าง ประกอบด้วย เบสบอล / ซอฟบอล, คาราเต้, สเกตบอร์ด, ปีนผา ,เซิร์ฟ” คุณหญิงปัทมากล่าว

 

คุณหญิงปัทมาเล่าว่า “ประกาศประเทศที่จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ โดยในปี 2024 จะจัดการแข่งขันที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในปี 2028 ที่นครลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และทาง IOC จะไม่เน้นการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างในการจัดโอลิมปิก แต่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับปารีสมีสถานที่จัดงานและการแข่งขันอย่างถาวรอยู่แล้ว และเพิ่มสถานที่จัดงานชั่วคราวบางส่วน 95% ของสถานที่อยู่ภายในรัศมี 10 กม. และสถานที่ใหม่ที่จะสร้างต้องมีผลประโยชน์ในระยะยาว และสำหรับลอสแองเจลลิสมีโอลิมปิกพาร์คใน 4 ภูมิทัศน์ที่ต่างกัน เพื่อจัดแข่งกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งทุกที่เชื่อมโยงกันได้โดยการคมนาคมสาธารณะที่สะดวก ใช้หมู่บ้านนักกีฬาที่มหาวิทยาลัย UCLA”

 

คุณหญิงปัทมาเล่าต่อไปว่า “มีการลงคะแนนเสียงรับรอง นายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเข้ารับตำแหน่งประธานฝ่ายจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยนายบัน คี มูน เน้นย้ำถึงความโปร่งใส และ ความน่าเชื่อถือขององค์กร เพื่อเข้ามากำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินการของคณะกรรมการ IOC ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้” 

 

มีคำถามว่าการเข้ามารับตำแหน่งนี้จะกระทบกับการทำงานในฐานะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯหรือไม่ “ปัทมายังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ดังเดิม และอาจให้ความช่วยเหลือสมาคมฯ ได้ดียิ่งขึ้นในฐานะ IOC เพราะสมาคมฯ อยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์แบดมินตันโลกซึ่งอยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่แล้ว IOC เป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของโอลิมปิกเกมส์ เพราะฉะนั้นในฐานะกรรมการ IOC จึงสามารถให้ความร่วมมือกับสหพันธ์แบดมินตันโลกได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงจะได้รับใช้สมาคมกีฬาประเภทอื่นๆในประเทศไทยด้วย”

 

คุณหญิงปัทมากล่าวว่า “ประชุม IOC ครั้งหน้าที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เดือนพฤศจิกายนนี้ และต่อด้วยการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 23ในชื่อ พย็องชัง 2018 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เมืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้ และในปีเดียวกันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018 จัดในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 ตุลาคม พ.ศ. 2561”

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู นายโธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 131 โดยมีการลงมติรับรองสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีผู้ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 8 คน จากผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 9 คน ผลปรากฏว่า คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นคนไทยคนเดียวที่ถูกเสนอชื่อได้รับการรับรองด้วยมติเอกฉันท์จากสมาชิกกว่า 206 ประเทศให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกประเภทบุคคล (Individual Member s) ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในฐานะบุคลากรด้านการกีฬาของโลก โดยถือเป็น 1 ใน 3 ของสุภาพสตรีที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ที่สำคัญคือ ถือเป็นคนไทยคนที่ 4 และเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ต่อจาก จอมพล ประภาส จารุเสถียร, พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ และล่าสุด ดร.ณัฐ อินทรปาณ ที่จะหมดวาระลงในเดือนมีนาคมปีหน้า