คุณหญิงปัทมาผ่านการลงคะแนนเสียงรับรองเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในฐานะบุคลากรด้านการกีฬาของโลก

คุณหญิงปัทมาผ่านการลงคะแนนเสียงรับรองเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในฐานะบุคลากรด้านการกีฬาของโลก

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ครั้งที่ 131 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู มีมติรับรองคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ประเภทบุคคล หรือ Individual Members ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 8 คน จากผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 9 คน โดยคุณหญิงปัทมาเป็นหนึ่งในสุภาพสตรีจำนวน 3 คน ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ในครั้งนี้ เป็นคนไทยคนที่ 4 และเป็นสุภาพสตรีชาวไทยคนแรก ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

 

สำหรับจุดเริ่มต้นของการรับตำแหน่งนี้ เริ่มจากท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นายโธมัส บาค เชิญคุณหญิงปัทมาร่วมรับประทานอาหารที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนนำไปสู่การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการคัดสรรซึ่งนำโดยเจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร (The Princess Anne, Princess Royal) มีการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ จนกระทั่งผ่านบอร์ดคณะกรรมการบริหาร IOC และล่าสุดคือ การลงคะแนนเสียงรับรองของคณะกรรมการ IOC Member ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 131 ที่กรุงลิม่า ประเทศเปรู

 

 

หลังจากได้รับการรับรองฯ คุณหญิงปัทมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านโธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาคัดสรรผู้ที่มีความเหมาะสม การลงคะแนนเสียงรับรองในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 131 จนถึงช่วงของการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง การรับเหรียญตราสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล การรับการแสดงความยินดีจากคณะกรรมการ Executive Board และกรรมการ IOC Member ทั้งหมด เหล่านี้ทำให้รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการ IOC Member ความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ปัทมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท จะรับใช้การขับเคลื่อนโอลิมปิกอย่างสุดกำลังความสามารถ ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาต่างๆ รวมถึงสหพันธ์กีฬาต่าง ๆ โดยจะใช้ประโยชน์จากการกีฬาและคุณค่าของโอลิมปิกในการให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองหรือการค้า”

 

"ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ในระดับประเทศ และผู้ใหญ่ในวงการกีฬาหลายท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนปัทมา จนได้รับเกียรติอันสูงสุดในฐานะบุคลากรด้านการกีฬาในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ ท่านรองนายกฯ พลเอก ประวิตร ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ท่านรองนายกฯ พลเอก ธนะศักดิ์  และท่านรัฐมนตรี กอบกาญน์ รวมทั้ง พลตรี จารึก รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย สำหรับทุกคำแนะนำ การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขอขอบพระคุณครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยเป็นกำลังใจ"

 

การประชุมครั้งต่อไปของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC คือต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จากนั้น จะมีการประชุมในช่วง Olympic Winter Games Pyeong Chang 2018 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 9 - 25 กุมภาพันธ์ 2561

 

 


 การประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล International Olympic Committee (IOC) ที่เมืองลิมา ประเทศเปรู ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2560 โดยมีตัวแทนประเทศสมาชิก 208 ประเทศเข้าร่วมประชุมคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) โดยเป็นคนเอเซียเพียงคนเดียวที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีเจ้าหญิงแอนด์แห่งสหราชอาณาจักร เป็นองค์ประธาน
ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ครั้งที่ 131 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู มีมติรับรอง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ประเภทบุคคล หรือ Individual Members
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง เป็นกรรมการโอลิมปิกสากลประจำประเทศไทย (IOC)นายโทมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มอบเหรียญตราสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)