พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนแบดมินตัน A License ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนแบดมินตัน A License ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนแบดมินตัน A License ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการอบรมด้วยหลักสูตรที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นมาตรฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ 16-21 กรกฎาคม และ 1-9 กันยายน 2560 ณ อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน เป็นชาย 24 คน และหญิง 3 คน