การแข่งขัน Badminton Academy Challenge 2017 สนามที่ 3 ณ Central Plaza Westgate วันที่สอง

การแข่งขัน Badminton Academy Challenge 2017 สนามที่ 3 ณ Central Plaza Westgate วันที่สอง

การแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23Thai League 2017) สนามที่ 3 โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการแข่งขัน ณ Central Plaza Westgate ตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560

ตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็น Build World Champions นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงกำหนดจัดการแข่งขันแบดมินตัน Badminton Academy Challenge ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอาชีพของประเทศ และค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพ สำหรับการพัฒนาเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ต่อไป

โดยวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เป็นการแข่งขันวันที่สองของรายการ มีตารางการแข่งขันดังนี้

 
  Time Draw   Score     Duration Court
  11:00 XD U23
พงศกร ทองคำ [1]
กิตติภัค ดับทุกข์
-
อัยการ โพธิ์พืช
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
         
  11:00 XD U23
พีรณัฐ บุญทัน
วิรัลพัชร หงษ์ชูเกียรติ
-
สรวิศ พิจิตรพลากาศ
มัทนา เหมรัชตานันต์
         
  11:00 XD U23
กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ
ศรสวรรค์ ศรีดี
-
วีรภัทร ภาคจรุง [2]
ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
         
  11:35 XD U23
ภัฎฎิ ปรัชญาภราดร
กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์
-
ณัฐชนน ตุลาโมกข์
ณัชชา แสงโชติ
         
  11:35 WS U23
มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์
-
ศุภนิดา เกตุทอง
         
  11:35 MS U23
ธนภัทร กิตติเนาวรัตน์ [3/4]
-
นพนัย สิงห์เรือง [5/8]
         
  12:10 MS U23
กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร
-
เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ [3/4]
         
  12:10 MS U23
กิตติพงศ์ อิ่มนาค
-
ศุภกร ปิยะวราภรณ์
         
  12:10 MS U23
วีรภัทร ภาคจรุง
-
พีรณัฐ บุญทัน
         
  12:45 WS U23
อทิตยา โปวานนท์ [3/4]
-
ธัญญธร ธรรมนพเก้า
         
  12:45 WS U23
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
-
ภิรมณ จำแนกทาน [3/4]
         
  12:45 WD U23
สุชัญญา กาญจนสาขา
กรกมล สุขกลัด
-
ธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
มัทนา เหมรัชตานันต์
         
  13:20 WD U23
กิตติภัค ดับทุกข์ [1]
ณัชชา แสงโชติ
-
ศุภนิดา เกตุทอง
รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล
         
  13:20 MD U23
ธนดล จำปาน้อย
วริทธิ์ สารพัฒน์
-
อานิก พลังวชิรา
ศุภชัย ไชยศิลป์
         
  13:20 WS U23
ทิพธิดา คงสอน
-
กรรวี ประสมทรัพย์ [2]
         
  13:55 MD U23
กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ
ทักษ์ดนัย บุญรอด
-
วงศธร ทองคำ [3/4]
ธีรภัทร เขียวหวาน
         
  13:55 MD U23
อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ [1]
รัชพล มรรคศศิธร
-
ทศพล ถาวรวงษ์
อาย์กรณิศ ทับทิมดง
         
  13:55 WD U23
ภัทรนันท์ จำแนกทาน
ธัญสุดา วงค์ยา
-
ธัญญธร ธรรมนพเก้า [3/4]
ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
         
  14:30 WD U23
ธนพิม กวีนันทวงศ์ [3/4]
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
-
วิรัลพัชร หงษ์ชูเกียรติ
ธนพร เขียวฉอ้อน
         
  14:30 MD U23
ภาภูมิ พึ่งโพธิ์
อัยการ โพธิ์พืช
-
เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ [2]
เฉลิมพล เจริญกิจอมร