ประกาศรายชื่อนักกีฬาและคัดเลือกเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย U15 U17

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและคัดเลือกเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย U15 U17

ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเพื่อแข่งขัน
รายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2017
ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2560

ตามที่สหพันธ์แบดมินตันเอเชีย (Badminton Asia) ก าหนดจัดการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชน ชิงแชมป์เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2017) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2560 โดยให้สิทธิ์แต่ละ ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรุ่น คือ ประเภทชายเดี่ยว จำนวน 6 คน ประเภทหญิงเดี่ยว จำนวน 6 คน ประเภทชายคู่ จำนวน 3 คู่ ประเภทหญิงคู่ จำนวน 3 คู่ และประเภทคู่ผสม จำนวน 3 คู่ นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะส่งนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน โดยอัตโนมัติ และสมาคมฯ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ