สมาคมแบดฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สมาคมแบดฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณจาก ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ณ อาคารรัฐสภา เนื่องในโอกาสที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในโครงการ "ประชารัฐสร้างสันติสุข" โดยการดำเนินกิจกรรมฝึกสอนแบดมินตันให้เยาวชน จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2559 และเพื่อเป็นการจารึกเกียรติคุณของ “รองไก่” คุณเฉลิมชัย บุญรักษ์ ผู้ล่วงลับ การดำเนินการโครงการดังกล่าว “รองไก่” คุณเฉลิมชัย บุญรักษ์ เป็นผู้แทนของสมาคมฯ นำนักกีฬาจากสมาคมฯ และบุคลากรจาก RBAC ไปดำเนินกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพี่น้องชาวใต้