สมาคมแบดฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้เด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ในโครงการ Young Badminton Way of Change: ให้โอกาสสร้างคน

สมาคมแบดฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้เด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ในโครงการ Young Badminton Way of Change: ให้โอกาสสร้างคน


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการ "Young Badminton Way of Change: ให้โอกาสสร้างคน" พร้อมมอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อใช้ฝึกฝนทักษะกีฬาแบดมินตัน นำไปสู่เส้นทางการประกอบอาชีพได้ สมดังพระปณิธานในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ต่อเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต อีกทั้ง ยังช่วยทำให้เยาวชนนำเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติดด้วย โดยมี คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานอำนวยการสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานฝ่ายการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแบดมินตันเพื่อมวลชนของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คุณปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ