อัพเดทอันดับโลกนักกีฬาแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 27 (6 ก.ค. 2560)

อัพเดทอันดับโลกนักกีฬาแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 27 (6 ก.ค. 2560)

อันดับโลกของนักกีฬาแบดมินตันไทยใน 100 อันดับล่าสุด (อัพเดทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 2560) ดังนี้

ประเภทชายเดี่ยว

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข อยู่อันดับที่ 15 ของโลก อันดับตกลงมา 2 อันดับจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 138,735 เหรียญสหรัฐฯ

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ อยู่อันดับที่ 41 ของโลก อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 12,275 เหรียญสหรัฐฯ

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ อยู่อันดับที่ 51 ของโลก ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 12 อันดับ เงินรางวัลสะสม 17,868 เหรียญสหรัฐฯ

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม อยู่อันดับที่ 62 อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 9,513 เหรียญสหรัฐฯ

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ อยู่อันดับที่ 95 ของโลก ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 2 อันดับ เงินรางวัลสะสม 6,896 เหรียญสหรัฐฯ

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ อยู่อันดับที่ 9 ของโลก อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 486,555 เหรียญสหรัฐฯ

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อยู่อันดับที่ 12 ของโลก อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 108,450 เหรียญสหรัฐฯ

"แน็ต" ณิชชาอร จินดาพล อยู่อันดับที่ 14 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 อันดับ เงินรางวัลสะสม 105,205 เหรียญสหรัฐฯ

"หมิว" พรปวีร์ ช่อชูวงศ์ อยู่อันดับที่ 21 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 อันดับ เงินรางวัลสะสม 19,688 เหรียญสหรัฐฯ

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข อยู่อันดับที่ 49 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 4 อันดับ เงินรางวัลสะสม 136,000 เหรียญสหรัฐฯ

ประเภทชายคู่

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ กับ "ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร อยู่อันดับที่ 15 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 3 อันดับ เงินรางวัลสะสม 123,913 เหรียญสหรัฐฯ

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน อยู่อันดับที่ 21 ของโลก อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 30,157 เหรียญสหรัฐฯ

"เน็ต" ตราวุธ โพธิ์เที่ยง กับ "เบนซ์" นันทกานต์ ยอดไพสง ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 3 อันดับ เงินรางวัลสะสม 5,980 เหรียญสหรัฐฯ

"ติน" ติณณ์ อิสริยะเนตร กับ กิตติศักดิ์ นามเดช อยู่อันดับที่ 58 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 อันดับ เงินรางวัลสะสม 3,745 เหรียญสหรัฐฯ

"เต็น" วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ กับ "ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข อยู่อันดับที่ 96 ของโลก ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 2 อันดับ เงินรางวัลสะสม 6,726 เหรียญสหรัฐฯ

ประเภทหญิงคู่

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย อยู่อันดับที่ 10 ของโลก อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 95,361 เหรียญสหรัฐฯ 

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล กับ "วิว" รวินดา ประจงใจ อยู่อันดับที่ 13 ของโลก อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 62,850 เหรียญสหรัฐฯ

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม กับ "จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงษ์ อยู่อันดับที่ 42 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 อันดับ เงินรางวัลสะสม 25,595 เหรียญสหรัฐฯ

"เบลล์" ณัชปภา จตุพรกาญจนา กับ ศนิชา ชำนิบรรณการ อยู่อันดับที่ 85 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 อันดับ เงินรางวัลสะสม 598 เหรียญสหรัฐฯ

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย อยู่อันดับที่ 8 ของโลก อันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เงินรางวัลสะสม 77,497 เหรียญสหรัฐฯ

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ กับ "เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย อยู่อันดับที่ 22 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 อันดับ เงินรางวัลสะสม 49,423 เหรียญสหรัฐฯ

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร กับ "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล อยู่อันดับที่ 33 ของโลก ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 อันดับ เงินรางวัลสะสม 16,852 เหรียญสหรัฐฯ

"ติน" ติณณ์ อิสริยะเนตร กับ "มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ อยู่อันดับที่ 51 ของโลก ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 21 อันดับ เงินรางวัลสะสม 2,489 เหรียญสหรัฐฯ

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม กับ ณัชชา แสงโชติ อยู่อันดับที่ 86 ของโลก ตกลงมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 11 อันดับ เงินรางวัลสะสม 1,594 เหรียญสหรัฐฯ

 

ที่มา - BWF