ขอเรียนเชิญประชุมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017)

ขอเรียนเชิญประชุมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017)

เรียน ประธานสโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตามที่ได้รับอนุมัติให้เตรียมการจัดการแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai league) โดย มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันของประเทศ 
2) เปิดโอกาสให้นักกีฬาแบดมินตันไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาฝีมือเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ และได้กำหนดรายละเอียดการแข่งขันตามแนบนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความ เข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าวใน วันที่ 7 มิภุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ฝึก แบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นางลิ้นจี่ซอย 3 แขวงช่องนนทรี เขตยา นาวา กรุงเทพฯ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
(ไพศาล รังษีกิจโพธิ์) 
อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าโครงการฝ่ายกีฬาอาชีพ       


สำนักงานสมาคมฯ 1. นางสาวพรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล    
มือถิอ: 087-692-3872 
E-mail: pornpawee.anan@gmail.com

ดาวโหลดเอกสาร