ประกาศรับสมัครงาน "ขยายเวลารับสมัคร/สอบ/ประกาศผล"

ประกาศรับสมัครงาน

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 ตำแหน่ง 
ดังนี้: 
คุณสมบัติ 
•    ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•    วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
•    มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเอกสารเป็นอย่างดี 
•    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office / Social Network และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
•    สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี 
•    พร้อมทำงานหนักและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 
•    หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ และ/หรือ งานเอกสารโครงการ รวมทั้ง มีความรอบรู้และ ติดตามข่าวสารกีฬาแบดมินตัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่านที่สนใจ ส่งรายละเอียดและประวัติส่วนตัวมาที่ nigon@badmintonthai.or.th; nigon12130@yahoo.com และ cc: jthakul@yahoo.comโดยใส่ชื่อเรื่อง “สมัครงาน 001 ตามด้วยชื่อผู้สมัคร” 

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560
กำหนดการสอบข้อเขียน (ผู้สมัครต้องนำ Laptop มาเอง) วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00 - 12:00 น. โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ 
-    ความรู้/ทักษะงานเอกสาร และการนำเสนองาน
-    การเขียนโครงการฯ
สถานที่สอบ: ห้องประชุม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ถนนวิทยุ-สารสิน แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายฐากูร จินตะนฤมิตร (ผู้จัดการสมาคมฯ) 
Tel: 099-6363559 
E-mail: jthakul@yahoo.com

ดาวโหลดใบสมัครงาน คลิก