"รองไก่” เฉลิมชัย บุญรักษ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเพลิงศพ

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองไก่ เฉลิมชัย บุญรักษ์ กรรมการและปฏิคมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และอดีตรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ฌาปนสถาน วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นที่ซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้วายชนม์ รวมทั้งครอบครัวและวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลประทานเป็นการส่วนพระองค์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้อัญเชิญขึ้นสู่ที่ตั้งบนเมรุหน้าหีบศพ

 

โดยมีคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมฯ สโมสรสมาชิก นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งบุคคลในแวดวงกีฬา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี