แบดมินตัน 4 ประเทศ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนนักแบดมินตันเยาวชน

แบดมินตัน 4 ประเทศ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนนักแบดมินตันเยาวชน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้เลขาธิการ พลอากาศโท รศ. นิกร ชำนาญกุล เป็นผู้แทนลงนาม MOU 4 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ เมืองคูชิง ประเทศมาเลเซีย โดยทั้ง 4 ประเทศ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัด Joint Camp (2017 อินโดนีเซีย, 2018 มาเลเซีย, 2019 เกาหลีใต้, 2020 ประเทศไทย) ให้นักกีฬาเยาวชน U19 U17 U15 ได้ร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกระชับมิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์เติมประสบการณ์การแข่งขันระดับนานาชาติ ชาติละไม่เกิน 16 คน กับเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 4 คน สามารถจัดโปรแกรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาการฝึกสอนและวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดพลังสามัคคีร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

โดยสมาคมฯ จะได้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ Build World Champion อย่างเต็มที่ ในส่วนของการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ สมาคมฯ เตรียมใช้อันดับมือเยาวชนประเทศไทยเป็นตัวชี้วัด เพื่อให้นักแบดมินตันระดับเยาวชนทั่วประเทศได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง