คุณหญิงปัทมา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 -2564

            คุณหญิงปัทมา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 -2564

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุหงา (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 -2564 (ค.ศ.2017- 2021) โดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ด้วย

รายนามคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 -2564 (ค.ศ.2017- 2021)

 1. พันตำรวจเอกโกวิทย์  จิรชนานนท์
 2. นายสมบัติ คุรุพันธ์
 3. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
 4. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
 5. นายธนา ไชยประสิทธิ์
 6. นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์
 7. พลตรีจารึก อารีราชการัณย์
 8. นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล
 9. พลเอกเดชา เหมกระศรี
 10. นายวิจิตร สิทธินาวิน
 11. พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์
 12. นางบุษบา ยอดบางเตย
 13. นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
 14. นายพิชัย ชุณหวชิร
 15. พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์
 16. นายสงวน โฆษะวินฑะ
 17. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
 18. นางสุวรรณา ศิลปอาชา
 19. นายธรรมนูญ หวั่งหลี
 20. พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วง
 21. นายพิมล ศรีวิกรม์
 22. พลโททวิช ชินบัญชร
 23. นายสมพร ใช้บางยาง