แถลงข่าวงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2559” ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

แถลงข่าวงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2559” ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานจัดงาน ดร. เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานคัดเลือกนักกีฬายอดเยี่ยม ร่วมแถลงข่าว โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2559” วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 16.00 -18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Digital TV ช่อง NOW 26 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.