สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมประชุมใหญ่ฯ 3 เมษายน นี้

สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมประชุมใหญ่ฯ 3 เมษายน นี้

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยมีวาระสำคัญเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังข้อเสนอแนะจากสโมสรสมาชิกทั้งหลายเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนามาตรฐานกีฬาแบดมินตันไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2560ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ต่อไป