ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 


ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในครั้งนี้ นำโดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมฯ สโมสรสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบเข้าร่วม นอกจากนี้ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทย ที่ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ อีกด้วย