บทสรุปเวทีเยาวชนขนไก่ไทย "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564"

บทสรุปเวทีเยาวชนขนไก่ไทย

การแข่งขันแบดมินตันในศึก "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564" ทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในระดับ Level 1 ชิงทุนการศึกษา 718,000 บาท ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธ.ค.64 เป็นการลงสนามแข่งขันวันที่เจ็ดในรอบชิงชนะเลิศ โดยดำเนินการจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค, พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคม, พลอากาศโท สุวัฒน์ สุวโรพร  ที่ปรึกษาสมาคม,   คุณสุรเดช สนธิอรุณทัต ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด โยเน็กซ์ ประเทศไทย , คุณไพรัช ธัญญเจริญ ผู้แทนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, คุณสกุลพงษ์ พงษ์พิจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดสาขา, คุณสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และ คุณณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทุบรี ร่วมกันมอบรางวัลให้กับนักกีฬา

สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้   ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่น ยู 13 ปี  ลลิตา สัตยธาดากูล(เอสเอ็มแบดฯ) ชนะ ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี(ที ไทยแลนด์) 17-21,21-10,21-12 , ชายเดี่ยว ธนิก ฟู(ที ไทยแลนด์) ชนะ ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์(ที ไทยแลนด์) 21-13,21-8 , หญิงคู่  เจษิตา เชียงทอง กับ พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล (เคไอพีแบดฯ/ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่)  ชนะ ศาริสา

จันทร์แพง กับ ชัชชนัน บัวจันทร์(เทศบาลเมืองท่าข้าม/เอสเอ็มแบดฯ) 21-11,21-11 , คู่ผสม ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ กับ ศาริสา จันทร์แพง (โดมอะคาร์เดมี่/เทศบาลเมืองท่าข้าม) ชนะ เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ กับ ปุญญิศา ทองเนื้อสุข (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา/เซาร์เทิร์นอะคาร์เดมี่) 21-17,21-16 , ชายคู่ ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ กับ ธนกฤต เล็กยิ้ม(บ้านทองหยอด/โบล์วฟิช) ชนะ ธนิก ฟู กับ ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์(ที ไทยแลนด์)  21-15,21-13


 

รุ่น ยู 15 ปี  , ชายเดี่ยว พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์(บ้านทองหยอด) ชนะ ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์(ศิริภูล) 19-21,21-18,21-15, ชายคู่  ธีธัช จินตมุทธา กับ ณัฏธกฤต เขียวบุญจันทร์(ภคภัทร์/เซาร์เทิร์นอะคาร์เดมี่) ชนะ  ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์ กับ ก้องภพ อัศวอารักษ์(สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)15-21,22-20,21-13  , ประเภทหญิงเดี่ยว ต้นรัก แซ่เฮ้ง(เกตุแก้ว) ชนะ  อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์(บ้านทองหยอด)

15-21,21-19,21-15  , คู่ผสม ชยางกูร ไทรทรัพย์ณรงค์ กับ ปัณณวีร์ พลเยี่ยม(บ้านทองหยอด) ชนะ ธัญเทพ สนิทพงษ์ กับ ณปภากร ตุงคะสถาน(ราชพฤกษ์ นครราชสีมา/กุลชลาแบดฯ) 22-24,21-19,21-14 , หญิงคู่ กชพร ชัยชนะ กับ ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (บ้านทองหยอด)  ชนะ ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ กับ ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง (ที ไทยแลนด์)  21-11, 21-18   

 

รุ่น ยู 17 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) ชนะ สรัลพร สมบัติวัฒนานุกูล (ที ไทยแลนด์)  21-14,12-12  , ชายเดี่ยว อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี(บ้านทองหยอด) ชนะ วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์(สปิริตบายมณีพงศ์) 21-19,11-21,21-19  , คู่ผสม ธนากร มีชัย กับ ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ(สมาคมกีฬากรุงเก่า/เจพีอะคาร์เดมี่) ชนะ แทนคุณ เทียนจันทร์ กับ นนทพร พานิช (รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย/บ้านทองหยอด)  21-14,21-13, ชายคู่ อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี กับ สรัล รักษ์เจริญ(บ้านทองหยอด) ชนะ ธนากร มีชัย กับ ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ(สมาคมกีฬากรุงเก่า/เสนาสปอร์ตสเตชั่น) 21-13,13-21,21-19 , หญิงคู่ ปทิดา ศรีสวัสดิ์ กับ เบญญาภา อังเพชร(สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี) ชนะ นนทพร พานิช กับ สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์(บ้านทองหยอด)  18-21,21-17, 21-19 

 

รุ่น ยู 19 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว  ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร(ทริปเปิ้ลวี) ชนะผ่าน  พรพิชชา เชยกีวงศ์(พลสนะแบดมินตัน)18-21,21-12,16-13 Retired. , ชายคู่ ภรันยู ขาวสำอางค์ กับ วิชญะ จินตมุทธา(เจพีอะคาร์เดมี่/ภคภัทร์) ชนะ พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ พีรัชชัย สุขพันธ์(ที ไทยแลนด์)  21-19,21-12  , ชายเดี่ยว พณิชพล ธีระรัตน์สกุล(ที ไทยแลนด์) ชนะ ภูริธัช อารีย์(ทหารอากาศ) 21-14,16-21,21-16 ,  หญิงคู่  ฐิติพร กล่อมยงค์ กับ ณัฐณิชา จตุพนาพร(สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี/สปิริตบายมณีพงศ์) ชนะ พุธิตา พันธุ์ทุ้ย กับ นภา สามารถ (สปิริตบายมณีพงศ์/สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี) 14-21,21-18,23-21, คู่ผสม พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์(ที ไทยแลนด์/ภูติคลับส์) ชนะ ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ กับ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น(บ้านทองหยอด) 21-14,21-9

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า "ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุก ๆ คน ทุก ๆ รุ่น ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันแบดมินตัน "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564" และขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุก ๆ คนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาฝีมือเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่อไป "แบดมินตัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่มีความสำคัญกับบรรดานักกีฬาเยาวชนไทยจะได้รับโอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย"

 

“สำหรับปีที่ผ่านมา นักกีฬาที่สามารถทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ มีโอกาสได้คัดเลือกตัวเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ไปทำศึกเยาวชนเอเชีย และเยาวชนชิงแชมป์โลก อย่างไรก็ตามในปี 2021 ในการแข่งขันแบดมินตัน "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564" บรรดานักกีฬาเยาวชนไทยก็ได้พยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เพราะทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นเวทีในการคัดเลือกตัวเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปทำศึกเยาวชนเอเชีย และเยาวชนชิงแชมป์โลก ในปี 2022 ซึ่งหากนักกีฬายังคงสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุนั้น ๆ ได้ ก็จะยังคงได้มีสิทธิ์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ซึ่งต้องรอการแจ้งจากทางฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ อย่างเป็นทางการต่อไป ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมจาก โตโยต้า โยเน็กซ์ กกท. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่สำหรับบรรดานักกีฬาเยาวชนไทย ในการแข่งขันครั้งนี้" คุณหญิงปัทมา กล่าว