Park Run Thailand  กิจกรรมที่มีแนวคิดให้เป็นงานวิ่งที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ

Park Run Thailand  กิจกรรมที่มีแนวคิดให้เป็นงานวิ่งที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ

พาร์ค รัน ไทยแลนด์
    คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายประสาร จิรชัยสกุล ประธานมูลนิธิสมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และกรรมการโครงการ Park Run Thailand (พาร์ค รัน ไทยแลนด์) นำคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย กรรมการผู้มีส่วนจัดงาน นักวิ่งทั่วไป ร่วมงาน Park Run Thailand (พาร์ค รัน ไทยแลนด์) ที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
    สำหรับ Park Run Thailand (พาร์ค รัน ไทยแลนด์) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในช่วงโควิด-19 และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ที่ต้องการให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ โดยในวันนี้จัดขึ้นพร้อมกันใน 40 สนาม 30 จังหวัดทั่วประเทศ