มือวางไม่พลาด ต่างพาเหรดเข้ารอบ แบดเยาวชนโตโยต้าชิงแชมป์ประเทศไทย

มือวางไม่พลาด ต่างพาเหรดเข้ารอบ แบดเยาวชนโตโยต้าชิงแชมป์ประเทศไทย

 

มือวางไม่พลาด ต่างพาเหรดเข้ารอบ

แบดเยาวชนโตโยต้าชิงแชมป์ประเทศไทย

         

          การแข่งขันแบดมินตัน "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563" ทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในระดับ Level 1 ชิงเงินรางวัลกว่า 718,000 บาท ที่เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นการลงสนามแข่งขันวันที่ 2 ซึ่งผู้ชนะเลิศในรายการนี้ จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมทำศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก ในเดือนม.ค. 2564 ที่ประเทศนิวซีแลนด์

          สำหรับรายการนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ยึดแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ ศบค. และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างเคร่งครัด

 

          โดยผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิงเดี่ยว รอบแรก (64 คน) ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง มือวางอันดับ 1 ของรายการ จากที ไทยแลนด์ ชนะ ชยุดา พูลศิริ จาก BOY’S CLUB 21-4, 21-4, เจษิตา เชียงทอง มือวางอันดับ 7 ของรายการ จากภควัฒน์แบดมินตัน ชนะ คราม สุรักขกะ จากพลสนะแบดมินตัน 18-21, 21-19, 21-19, จรรยพร มีพานทอง มือวางอันดับ 9 ของรายการ จากจรรอลิน แบดมินตัน ชนะ วรันธร รัตนาวิสุทธิ์ จากบ้านทองหยอด 21-5, 21-6, สุรดา เวชพาณิชย์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ จากทหารอากาศ ชนะ กันต์ฤทัย ประเสริฐเพชรมณี จากบ้านทองหยอด 21-6, 21-14, อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ สุกฤตา ถาวรกิจวัฒนา จาก CR BADMINTON 21-4, 21-7, พิมพ์ชนก สุทธวิริยะกุล มือวางอันดับ 8 ของรายการ จากบ้านทองหยอด ชนะ แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ จากเทศบาลเมืองชลบุรี 21-8, 21-11, กิตติญา ไกรธีรวุฒิ มือวางอันดับ 4 ของรายการ จาก ที ไทยแลนด์ ชนะ พรชนก ชุมอาจ จากบ้านทองหยอด 21-7, 21-2, อนัญญา นภาลัย มือวางอันดับ 6 ของรายการจากภควัฒน์แบดมินตัน  ชนะ พชรมน ตาแหวน จากบ้านทองหยอด 19-21, 21-15, 21-15 , พรรษอร พรรณเชษฐ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการจากเทศบาลพิษณุโลก ชนะ ชลกานต์ โมกไธสงค์ จากพลสละแบดมินตัน 21-13, 21-13, ธันว์ชนก เปี่ยมไพบูลย์ จากบ้านทองหยอด ชนะ พธมน มัญจกานนท์ จากภควัฒน์แบดมินตัน 2-0 เกม 21-19 , 21-12

          รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว รอบแรก (64 คน) อัญชลินทร์ ตั้งธนไพบูลย์ จาก ST MOSSA RAYONG ชนะ ณัฎฐณิชา ปานบำรุง มือวางอันดับ 1 ของรายการจาก NSIGN 21-6,21-14, ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ มือวางอันดับ 6 ของรายการจาก Sena Sport Station ชนะ พรธีรา วิทยานรากุล จากพลสนะแบดมินตัน 21-18, 21-14, พนิตพิชา ภวัตนิธิกร มือวางอันดับ 4 ของรายการจากพลสนะแบดมินตัน ชนะ สิมิลัน รอดถนน จากที ไทยแลนด์ 21-8, 21-5, ฮัชวานีย์ โมมินทร์ มือวางอันดับ 5 ของรายการจาก JP ACADEMY ชนะ พีรดา อ๋องสกุล จากรัตนรังสรรค์ระยอง 21-11, 21-17,  เขมิกา ปทิตตานารา มือวางอันดับ 3 ของรายการ จากศิริภูล ชนะ ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ จากที ไทยแลนด์ 21-16, 21-19, ธนัญญา แพมณี มือวางอันดับ 7 ของรายการจาก พลสนะแบดมินตัน ชนะ ณัชชา ศรีธำรงวัชร์ จาก I SNASH   21-14, 21-11, สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ มือวางอันดับ 2 ของรายการจากบ้านทองหยอด ชนะ พรหมพร อยู่พรหม จากพลสนะแบดมินตัน 21-10, 21-5 

          รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิงเดี่ยว รอบแรก (64 คน) วริศรา ด่านสุนทรวงศ์ จาก Spint by Maneepong ชนะ จุฑามาศ อรจันทร์ จากราชพฤกษ์ นครราชสีมา 21-16, 21-17, ปวันรัตน์ ศรีขาว จากอบจ.ปราจีนบุรี ชนะ เมทิกา พุทธวิลัย จาก GRANULAR 21-16, 21-14, ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ จาก JP ACADEMY ชนะ โปรดปราน สกุลธรรมรักษ์ จาก P.K.I THAILAND 21-19, 21-15, บุณณดา ฉัตรทอง จาก BLOWFISH ชนะ ภัทรรัฐ เยาวมาลี จาก ที ไทยแลนด์ 21-9, 21-7, ปทิดา ศรีสวัสดิ์ จากบ้านทองหยอด ชนะ มนัสนันท์ ปิติคำพร จากตรีเลิศ 21-8, 21-4, ภทรภร กุลมาตร์ จากบ้านทองหยอด ชนะ จิราภา พุดด้วง จาก New Star Badminton Club 21-17, 21-10, ณัฐมน สุขตัน จากสิงห์ H.H. ชนะ ชัชนันท์ ภาณุทัตภิญโย จากสมาคมกีฬากรุงเก่า 21-5, 21-1, สโรชิน พลายพูล จาก GRANULAR ชนะ สุวภัทร ตริยมงคลรัตน์ จาก Limitless Badminton 21-15, 21-6, อัญวีณ์ พุทธิจิระพัชร์ จาก ที ไทยแลนด์ ชนะ เบญญาภา อังเพชร จาก Spint by Maneepong 21-13, 21-19, ธัญวรรณ อัมภรัตน์ จาก Bangkok Sports School ชนะ ศิวาพร จิรพงศ์ภิญโญ จาก V WIN Chonburi 21-7, 22-20, ปิ่นฉัตร ทองเนื้อสุข จาก Southern Academy ชนะ รัตนาพร ไชยวรรณ จากเชียงราย 21-17, 21-16

          รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (64 คน) สุกฤษฎิ์ เสริมวิลาสกุล มือวางอันดับ 7 ของรายการ จากราชพฤษ์ นครราชสีมา ชนะ โชคดี โคตรเคน จากพัทพะยาแบดคลับ 21-12, 21-15, ชนกร พงษ์ศรี มือวางอันดับ 5 ของรายการ จาก Spirit by Maneepong ชนะ พีรวิทย์ เจริญพระศรี จาก LSC หล่มสัก 21-7, 21-11, เสฎฐวุฒิ สุวรรณมาลี มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ GRANULAR ชนะ ธีรเมธ กอบประเสริฐกุล จากเทศบาลเมืองชลบุรี 21-16, 21-18  , ธนนนท์ จิตใจภูรี จากบ้านทองหยอด ชนะ ธีรภัทร หนึ่งแว่วแดง จาก BOY'S CLUB 21-11 , 14-21 , 21-8

 

ส่วนผลรอบบ่าย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง มือวางอันดับ 1 ของรายการ จากที ไทยแลนด์ ชนะ ปุญญิศา ทองเนื้อสุข จาก Southern Academy 21-10, 21-9, แพรวา คล้อยมอญ จากศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ ชนะ เจษิตา เชียงทอง มือวางอันดับ 7 ของรายการจากภควัฒน์ แบดมินตัน 21-18, 28-26, จรรยพร มีพานทอง มือวางอันดับ 9 ของรายการจากจรรอลิน แบดมินตัน ชนะ พรหมศุภา ชีวไมตรีวงศ์ จากพชร 21-15, 21-13, สุรดา เวชพาณิชย์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ จากทหารอากาศ ชนะ ประภาศิริ วัฒนะ จากที ไทยแลนด์ 21-11, 21-14, อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ มือวางอันดับ 5 ของรายการ จากบ้านทองหยอด ชนะ ณัฐพัชร บญสัมพุทธ จากภควัฒน์ แบดมินตัน 21-5, 21-5, กิตติญา ไกรธีรวุฒิ มือวางอันดับ 4 ของรายการ จากที ไทยแลนด์

ชนะ อทิตญา คำชัยวงศ์ จาก Spint by Maneepong 21-11, 21-9, พรรษอร พรรณเชษฐ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ จากเทศบาลพิษณุโลก ชนะ อรนลิน คำสันเทียะ จากสมาคมกีฬากรุงเก่า 21-7, 21-5 

          รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ มือวางอันดับ 6 ของรายการ จาก Sena Sport Station ชนะ รัศมิ์ณชา สมโภชน์ จากบ้านทองหยอด 13-21, 21-13, 21-14, พนิตพิชา ภวัตนิธิกร มือวางอันดับ 4 ของรายการ จากพลสนะแบดมินตัน ชนะ ธนันพัชญ์ ทิพย์วิภากุล จากโรดี้คอร์ท 21-6, 21-11, ณิชา เลา จาก SM. BADMINTON ชนะ ฮัชวานีย์ โมมินทร์ มือวางอันดับ 5 ของรายการ จาก JP ACADEMY 21-16, 21-15, เขมิกา ปทิตตานารา มือวางอันดับ 3 ของรายการ จาก ศิริภูล ชนะ กชพร ชัยชนะ จากบ้านทองหยอด 21-14, 21-17, สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ จาก บ้านทองหยอด ชนะ พิชญ์สินี นิลเจริญศรี จาก AMWISH SC 21-14, 21-17

          รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชายเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) อานิก พลังวชิรา จากบ้านทองหยอด ชนะ วรท อุไรวงศ์ มือวางอันดับ 1 ของรายการจาก อบจ.ปราจีนบุรี 21-16, 21-14, ชนกร พงษ์ศรี มือวางอันดับ 5 ของรายการ จาก Spint by Maneepong ชนะ ณัฐพีร์ ศรีอรุณลักษณ์ จากบ้านทองหยอด 21-19, 18-21, 21-15, เสฎวุฒิ สุวรรณมาลี มือวางอันดับ 8 ของรายการ จาก GRANULAR ชนะ ธงชัย ชมจันทร์ จากรัตนรังสรรค์ระยอง 21-11, 21-6, ปุญญพัฒน์ ทิพย์ทวีชาญ มือวางอันดับ 6 ของรายการ จาก PUZJAK BADMINTON ACADEMY ชนะ ประณพ แพงคำ จาก @First 21-18, 21-7, สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล มือวางอันดับ 2 ของรายการจาก GRANULAR ชนะ ทิเบต ระโหฐาน จาก Spint by Maneepong 21-5, 21-6

          รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) วริศรา ด่านสุนทรวงศ์ จาก Spint by Maneepong ชนะ ปานชีว ทรัพย์กาญจนา มือวางอันดับ 1 ของรายการจากบ้านทองหยอด 21-16} 22-20 , ฐิติพร กล่อมยงค์ มือวางอันดับ 5 ของรายการ จาก Spint by Maneepong ชนะ ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ จาก JP ACADEMY 21-14, 21-18, ณัฐชนก ไล้สวน มือวางอันดับ 7 ของรายการ จากบ้านทองหยอด ชนะ สโรชิน พลายพูล จาก GRANULAR 21-11, 21-5, ธิดาพร กลีบยี่สุ่น มือวางอันดับ 3 ของรายการ จากบ้านทองหยอด ชนะ จิดาภา ฐานะกาญจน์ จาก GRANULAR 21-8, 21-11, ชุติมณฑน์ ธีรกุลวิจารณ์ มือวางอันดับ 6 ของรายการ จากบ้านทองหยอด ชนะ อธิชา อมตวัฒน์ จาก Sena Sport Station 21-12, 21-13, ใกล้ตา นาคทองทิพย์ จาก GRANULAR ชนะ ณัฐณิชา จตุพนาพร มือวางอันดับ 2 ของรายการจาก Spint by Maneepong 21-16, 15-21, 21-19