ประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันรายการเก็บคะแนนสะสม

ประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันรายการเก็บคะแนนสะสม