ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

…………………………………………………………………

ด้วยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License C  ระหว่างวันที่  3 – 9 กุมภาพันธ์ ห้องประชุมศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงและได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License C ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563  จำนวน 36 คน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ  โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ขอให้ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ นางสาวนรินทร  ประทาศรี เบอร์โทรศัพท์ 095-609-6900

 

ดาวโหลดรายชื่อ <<Click>>