ร่วมแสดงความยินดีในงานก้าวขึ้นสู่ปีที่ 43 หนังสือพิมพ์มติชน

ร่วมแสดงความยินดีในงานก้าวขึ้นสู่ปีที่ 43 หนังสือพิมพ์มติชน

   คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายฐากูร จินตะนฤมิตร กรรมการสมาคมฯ นำกระเช้าของขวัญไปร่วมแสดงความยินดีในงานก้าวขึ้นสู่ปีที่ 43 หนังสือพิมพ์มติชน โอกาสนี้ คุณหญิงปัทมาได้สนับสนุนโครงการ "แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง" ผ่านมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน คุณวรรณมณี บัวเทศ หัวหน้าข่าวกีฬา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ อาคารมติชน