สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นำทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ คว้า 5 รางวัลนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้ารางวัลนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 5 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น        กันตภณ หวังเจริญ
2. รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น     กุลวุฒิ วิทิตศานต์
3. รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงรองดีเด่น    พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ
4. รางวัลประเภทกีฬาทีมดีเด่น            ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และ เดชาพล พัววรานุเคราะห์
5. รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น        เทศนา พันธ์วิศวาส