ประกาศสายการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2019 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศสายการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2019  รอบชิงชนะเลิศ
ประกาศสายการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2019  รอบชิงชนะเลิศ <<Click>>
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2019 
รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2562 ณ เซนทรัลพลาซา พระราม 2
คุณสมบัตินักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน <<Click>>

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน >> http://bit.ly/32Uteos

กำหนดการยืนยันเข้าร่วมแข่งขัน ทางอีเมล์เท่านั้น
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562
รายชื่อนักกีฬาที่ยืนยันเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ >> http://bit.ly/32Uteos