ประกาศฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


ด้วยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก ได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมควีนพาเลช และสนามแบดมินตันพระธาตุผาแดง 
บัดนี้การอบรมได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้มีการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License Cประจำปี 2562 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

 

ดาวโหลดประกาศรายชื่อ <<Click Here>>