ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License C  ระหว่างวันที่  14 – 20  ตุลาคม  2562  ณ สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจสามารถเข้าไป  download  ใบสมัครได้ที่  www.badmintonthai.or.th  ภายในวันที่  30  กันยายน  2562  รับจำนวนจำกัดเพียง  35  ท่านเท่านั้น  ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน  และจะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน

สมัครได้ที่>> https://hrd.sat.or.th/course_detail.aspx?cid=31125

ดาวโหลใบสมัครและหลักเกณฑ์ <<Click Here>>