อันดับโลกนักแบดมินตันไทย 3 ก.ย. 62

อันดับโลกนักแบดมินตันไทย 3 ก.ย. 62

  การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งจะทำการประกาศการจัดอันดับโลกในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ โดยการประกาศการจัดอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดวันอังคารที่ 3 ก.ย. 2562 อันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

  ประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ ยังคงรั้งมืออันดับ 6 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด, "แน๊ต" ณิชชาร จินดาพล มืออันดับ 22 ของโลก, "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 15 ของโลก, "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 19 ของโลก, "แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 78 ของโลก, "พีช" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข รั้งมืออันดับ 45 ของโลก, "จิว" พิทยาภรณ์ (ภัทรสุดา) ไชยวรรณ มืออันดับ 46 ของโลก,"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 69 ของโลก

  ประเภทชายเดี่ยว "กัน" กันตภณ หวังเจริญ รั้งมืออันดับ 14 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด, "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 46 ของโลก, "โอ๊ต" สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ ยังคงรั้งมืออันดับ 24 ของโลก, "ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 36 ของโลก , "เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 30 ของโลก , "สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 49 ของโลก 

  ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ยังคงครองคู่มืออันดับ 4 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด, "ต้นนํ้า" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร กับ "เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 15 ของโลก, "เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ "เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 54 ของโลก