การชี้แจงกรณีการใช้สนามแบดมินตันยาสูบ เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชี้แจงกรณีการใช้สนามแบดมินตันยาสูบ เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกฝ่าย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่าสมาคมได้ทำสัญญาเช่าสนามแบดมินตันยาสูบ ของการยาสูบแห่งประเทศไทยโดยมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ชำระค่าเช่าสนาม และห้องพักนักกีฬาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของจำนวนนักกีฬาที่ใช้สนามแบดมินตันภายในอาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ถนนวิทยุ-สารสิน สวนลุมพินี เพื่อช่วยให้นักกีฬาภายใต้การดูแลของสมาคมสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที และฝึกซ้อมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงขออภัยสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่ผ่านมา