Siam Night Welcome Dinner

งานเลี้ยงต้อนรับนักตบลูกขนไก่ชายหญิงที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบ สุดท้ายครั้งนี้ ทั้งหมด 17 ประเทศ ในชื่องาน สยาม ไนท์ เวลคัม ดินเนอร์ (Siam Night Welcome Dinner) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พอล อิริก โฮเยอร์ ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แบดมินตันโลก และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ร่วมงานด้วย