ขอเชิญสัมมนาผู้จัดการแข่งขันและสโมสรสมาชิก

 

เรียน ผู้จัดการแข่งขันและสโมสรสมาชิก

1.ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิคได้มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับสมาคม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนานาชาติ จากระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม ฯ ปีพุทธศักราช 2557 ได้มีการปรับแก้ไข กฎระเบียบ กติกา ตาม BWF อีกทั้ง สมาคมฯ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค ได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมในการดำเนินงานด้านการแข่งขัน เช่น การรับสมัครออนไลน์ การวางอันดับมือ การจัดสายการแข่งขัน การดำเนินการแข่งขันหน้าสนาม การจัดทำคะแนนสะสม การทำสถิตินักกีฬา และจะเริ่มใช้ในปี 2560 นั้น

2.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาผู้จัดการแข่งขันและสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ  ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาที่ https://goo.gl/oSGPBU หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

          จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมสัมมนาฯโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

 

                                                                พลอากาศโท รศ.   (นิกร  ชำนาญกุล)

          ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค

                                                          สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว

ทางสมาคมฯ ขออนุญาตจะไม่ให้ข่าวใดๆ ในขณะนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักกีฬา และเพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬา เมื่อทุกอย่างมีความกระจ่างชัดแล้ว ทางสมาคมฯ จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะ

 

ณหทัย ศรประชุม
เลขาธิการ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

SCG BADMINTON ASIA JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2016

 band

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Schudule_SCG_Badminton_Asia_Junior_Championships_2016_20160708.pdf)Schudule-Team Event(8/7/16)ตารางแข่งขันประเภททีม(8/7/16)270 kB537
Download this file (scg-badminton-asia-junior-championships-2016-individual-events-draws.XLS)Individual events drawsสายการแข่งขันประเภทบุคคล1131 kB1591
Download this file (scg-badminton-asia-junior-championships-2016-mixed-team-event-draw08072016.doc)Mixed team Draws 1177 kB401
Download this file (SCG Badminton Asia Junior Championships 2016 - Individual Events Seeding Report.XLS)Individual Events Seeding Report 233 kB495
Download this file (SCG Badminton Asia Junior Championships 2016 - Mixed Team Event Seeding Report.xls)Mixed team seeding 196 kB239
Download this file (SCG Badminton Asia Junior Championships 2016 ( Mixed Team Event ) - Full Entry List (Updated 17th June 2016).xls)Mixed team entries 193 kB259
Download this file (SCG Badminton Asia Junior Championships 2016_Prospectus_5th May 2016 (1).pdf)ProspectusSCG AJC 2016672 kB763