รายชื่อผู้ที่ปรับขึ้นเป็นกรรมการระดับ2 เมื่อวันที่ 6 เม.ย.57

FCEB.tmpอันดับรายชื่อผู้ปรับขึ้น กรรมการระดับ 2     

ชื่อ-นามสกุล             
1 นายสุพจน์ ประกอบพรม         
2 นายปรเมษฐ์ สิงห์สง่า           
3 นายวัชรพรรณ เขียวรอดไพร     
4 นายวัชราช ศรไชย               
5 นายทวีสิงห์ อัศวชัยเจริญ       
6 นายตะนาว เนียมอ่อน           
7 นายอธิพงษ์ โตทอง             
8 นายรัฐพล มากพูล              
9 นางสาวรินดา ซอเสียงดี

‘แน็ต’หวด5แต้มรวดพลิกล้มมือ5โสมส่วนน้องครีมพ่ายหวิว

“น้องแน็ต” ณิชชาอร จินดาพล พลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยเหนือมือ 5 โลกจากเกาหลีใต้ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
ในการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ “บีซีเอ อินโดนีเซีย โอเพ่น 2014” ชิงเงินรางวัล 750,000 เหรียญสหรัฐ  

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกชมรม/สโมสร ผู้จัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกชมรม/สโมสร ผู้จัดการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และกฎระเบียบต่างๆ ของสมาคมฯ 
ระบบคะแนนสะสม เพื่อให้เข้าใจและยึดถือปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
ยกระดับกีฬาแบดมินตันไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล