การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมแบดมินตันฯ

ID-10011282สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตันฯ 
ให้ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)
โดยโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-119199 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail
มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ประกาศถึงกรรมการเทคนิคสนามที่มิได้มาร่วมการสัมมนา

ประกาศ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการเทคนิคสนามที่มิได้มาร่วมการสัมมนาในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
ขอให้กรอกข้อมูลทั่วไปของตัวท่านเอง ในแบบฟอร์ม
(สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.badmintonthai.or.th
เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกรรมการเทคนิคการแข่งขันของสมาคมฯ
พร้อมทั้งรักษาสถานภาพกรรมการเทคนิคการแข่งขันของสมาคมฯ
ปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาออลซีซั่น
ชื่อบัญชี สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9  
พร้อมทั้งส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังสมาคมฯ ที่แฟกซ์หมายเลข 02 255-3392
หรือ  Email address:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  
หากพ้นกำหนดนี้ และไม่รักษาสถานภาพเป็นเวลา 2 ปี จะถือว่าเป็นผู้พ้นสภาพ
การเป็นกรรมการเทคนิคการแข่งขันของสมาคมฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวโหลด แบบกรอกข้อมูลทั่วไปกรรมการเทคนิค 2014

สรุปการสัมมนากรรมการเทคนิคสนาม

ขอเรียนเชิญประธาน/ผู้จัดการ/เจ้าของ สโมสร-ชมรมแบดมินตันพบกันครั้งที่ 2

FCEB.tmpขอเรียนเชิญประธาน/ผู้จัดการ/เจ้าของ สโมสร-ชมรมแบดมินตัน และสมาชิก 

พบกันครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 1-2 กรกฎาคม 2557