Title Created Date Hits
รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ 2 ประจำปี 2557 29-09-14 2134
สรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันอาชีพ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2556 24-04-14 2220
สรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันอาชีพ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2555 24-04-14 1392
สรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันอาชีพ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2554 24-04-14 1424
สรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันอาชีพ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2553 24-04-14 1414
สรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันอาชีพ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2552 24-04-14 1492
ทำเนียบผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 2552-2557 24-04-14 3429