เกี่ยวกับสมาคมแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

pic

 

หน้าที่ของหน่วยงาน (ภารกิจ)
ดำเนินงานสนองนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและรัฐบาลเพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันแข่งขันกับนานาชาติและเป็นผู้นำในระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย บริหารจัดการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมทั่วทุกภาคส่วน เป็นกีฬาที่สามารถเล่นออกกำลังกายได้ทุกสถานที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสร้างเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศและสามารถใช้เป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ลักษณะของหน่วยงาน
เป็นสมาคมหนึ่งที่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2493 ให้ดำเนินงานเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน โดยนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมรราชูปถัมภ์มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปีนายกและคณะกรรมการบริหารรวม 19 คน ร่วมกันบริหารจัดการ
ประวัติสมาคมแบดมินตันฯ
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2493 โดยมีผู้มีใจรักกีฬาแบดมินตันกลุ่มหนึ่ง อาทิหลวงธรรมนูญวุฒิกร (นายประวัติ ปัตตพงศ์) นายยง อุทิศกุล นายณัตินิยมวานิชได้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้น พร้อมกับเรียนเชิญพระยาจินดารักษ์ (นายจำลอง สวัสดิชูโต) มาเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยคนแรก จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ. ในปีพ.ศ. 2494 เป็นสมาชิกอันดับที่ 19 ของโลก และสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ภายในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพ.ศ.2498 นายกสมาคมฯ ที่ผ่านมาต่อจากพระยาจินดารักษ์ คือ นายเลื่อน บัวสุวรรณ, นายจุลินทร์ล่ำซ่ำ,พลตำรวจโทต่อศักดิ์ยมนาค, พลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์, ท่านผู้หญิงวิจิตราธนะรัชต์(อยู่ในตำแหน่งไม่ครบวาระ), นายชำนาญ ยุวบูรณ์, พลตำรวจเอกพิชัยกุลละวณิชย์, พลตำรวจเอกชุมพลโลหะชาละ,พลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์, นายเพียรศักดิ์ซอโสตถิกุล, นายกร ทัพพะรังสี, และศาสตราจารย์(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมอบถ้วยพระราชทานที่ออกแบบเป็นพิเศษ โดยช่างฝีมือเยี่ยมของประเทศแห่งยุคสมัย ให้แก่สมาคมฯ สำหรับผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2497 และถ้วยพระราชทานของทั้งสอง พระองค์ยังเป็นถ้วยรางวัลกีฬาที่สวยงามแม้กาลเวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ สมาคมฯในฐานะองค์กรแบดมินตันแห่งชาติได้มีการพัฒนาวงการแบดมินตันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกลายเป็นองค์กรแห่งชาติที่สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ. ถือว่าเป็นสมาคมฯ ระดับแนวหน้าที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก สำคัญ ๆ ต่าง ๆ อาทิการแข่งขันโธมัส-อูเบอร์คัพ รอบชิงชนะเลิศกรังด์ปรีซ์เซอร์กิตโลก และการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นประจำปีชิงเงินรางวัลหลายล้านบาทตั้งแต่ปีพ.ศ.2527ถึงปัจจุบัน
ในปีพ.ศ. 2502 สมาคมฯ เป็นสมาชิกก่อตั้งของสมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย (Asian Badminton Confederation) และมีบทบาทสำคัญในองค์กรแห่งนี้มาแต่ต้น ในปี ค.ศ.1982-1986 พลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชาติเอเชียเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานสมาพันธ์ฯ และต่อมา ศาสตราจารย์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในชาติเอเชียให้ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของสมาพันธ์ฯระหว่างปีค.ศ.1987-1990 และเป็นรองประธานสมาพันธ์ในปีค.ศ.1990-1992 ซึ่งในช่วงนี้ได้มีการใช้การตลาดเข้ามาสู่กีฬาแบดมินตันแห่งเอเชียจนสามารถมีความเป็นปึกแผ่นด้านการเงิน และต่อมาฯพณฯกร ทัพพะรังสีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ ตั้งแต่ ปีค.ศ.1997-2000 และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งเอเชียหลายครั้ง

มาตรฐานการเล่นแบดมินตันของประเทศไทยสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติจัดให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก(จาก Statute Bookของสหพันธ์ฯ) เคยเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายของโลก 2 ครั้งในประเภทรายบุคคล นักแบดมินตันไทยหลายรุ่น ยังครองตำแหน่งชนะเลิศประเภทบุคคลในประเทศต่างๆ นับตั้งแต่การแข่งขันแบดมินตันออล-อิงแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลกอย่างไม่เป็นทางการ นักแบดมินตันไทยก็เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายเดี่ยวและประเภทชายคู่และเคยครองชนะเลิศทั้งชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และชายคู่ในการแข่งขันแบดมินตันระหว่างชาติและชนะเลิศของชาติต่างๆ ทั่วโลกในหลายประเทศ รวมทั้งมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ซีเกมส์ตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา นักแบดมินตันไทยได้ครองเหรียญทองเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงของแต่ละยุคสมัย

ในปีค.ศ. 2000 ศาสตราจารย์(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสินได้รับการยกย่องเข้าสู่ทำเนียบเกียรติคุณ (Hall of Fame) ของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ และในปีค.ศ.2001ฯพณฯกร ทัพพะรังสีได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสหพันธ์141 ชาติให้เป็นประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ นับเป็นเกียรติสูงสุดของวงการแบดมินตันไทยที่ได้รับจากนานาประเทศทั่วโลก

ในปีพ.ศ.2546-2550ศาสตราจารย์(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน นายกสมาคมฯ ได้ริเริ่มนำเครื่องมือจัดการสำเร็จรูป(ซอฟท์แวร์)การจับฉลากแบ่งสายด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากยุโรปมาใช้เป็นแห่งแรก ในประเทศไทยโดยนายสุรศักดิ์ส่งวรกุลพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ ผู้ชำนาญการคอมพิวเตอร์ได้ประสานงานพัฒนาจนใช้เป็นภาษาไทยได้ทำให้การจับฉลากแบ่งสายเกิด ความรวดเร็วเที่ยงตรงยุติธรรม และโปร่งใสแล้ว เหมาะสมกับการจัดดารแข่งขันในปัจจุบันที่มีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันแข่งขันมากกว่าหนึ่งพันแมทช์ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯเป็นองค์กรแบดมินตันแห่งชาติที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก(BWF) สมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย (BAC) คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และได้รับการอนุมัติรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

 

สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการ

กรรมการสมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)

1

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายกสมาคม

 02

พลอากาศเอก วัธน  มณีนัย

อุปนายกสมาคม คนที่ ๑

 03

นายมนูญ  สรรค์คุณากร

อุปนายกสมาคม คนที่ ๒ และเหรัญญิก

 5

 พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อุปนายกสมาคม คนที่ ๓

 

 

 

 5

นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์ 

อุปนายกสมาคม คนที่ ๔

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0944498212

 

7

นายเฉลิมชัย  บุญรักษ์

ปฏิคม


 

22

 นายทัศนะ  พฤกษาไพศาลศิลป์

นายทะเบียน

 

 ดร.วิชญะ  เครืองาม

ประชาสัมพันธ์

 

 10

นางณหทัย ศรประชุม

เลขาธิการ

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0818243736

 

 20

ายวีรชัย วิภาตวิทย์

รองเลขาธิการ

 

 

11

นายธนัช  อัศวนภากาศ

รองเลขาธิการ


 

1662508 10203108691678280 3577202816548891051 n

นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล

รองเลขาธิการ

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0818685238

 

 

13

พลตำรวจโท มนตรี  โปตระนันทน์

กรรมการ

14 

พลตรี ธรรมนูญ  วิถี

กรรมการ

 

 

15 

นางสาวกมลา  ทองกร

กรรมการ

 


16 

นางพรพิมล  มฤคทัต

กรรมการ


8

พันเอก ชินกานต์  โฆวินทะ

กรรมการ

18

นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์

กรรมการ


19

นายทวีสิน  ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

กรรมการที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓) 

 

ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข              องคมนตรี 

 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     นายวิรัช ชินวินิจกุล  องคมนตรี
     นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
     พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
     พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
     พลโท ณัฐ  อินทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก
     นายอนุทิน  ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
     นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
     นายบัณฑูร ล่ำซำ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย

     นายถิรชัย วุฒิธรรม

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

     ดร. กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
     นายมนูภาร  ยศธแสนย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘
     นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์ อัยการอาวุโส
     นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
    ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทรภรณ์

 

คณะที่ปรึกษาของกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)

 

พลอากาศโท นิกร  ชำนาญกุล
พลอากาศตรี สุวัฒน์  สุวโรพร
พลตรี นภดล  ขันตยาภรณ์
พลตรี กำชัย  กำบังตน
พันเอก ธิติพันธุ์  พุทธบูชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  หลวงพิทักษ์ชุมพล
นายชัยศักดิ์  อ่อนประดิษฐ์
นายวิกิต  ขจรณรงค์วณิช

นายปรเมศร์  ไกรฤกษ์

นายสมพล  คูเกษมกิจ
นายดอน  มุดตางาม
นายวิชัย  กิจจานุถิตต์พงษ์
นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์
นาวาอากาศเอก ศุภกร  อภิชัยเจริญ
นาวาอากาศเอก สมพร  แต้พานิช
นาวาอากาศเอก อรรถโยธิน  วรรณโชดก
นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย
นาวาอากาศตรี ฉัตรชัย  บุญมี