Title Created Date Hits
ระเบียบการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาทีมชาติสำรอง 22-06-16 2460
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักกีฬา SCG Badminton Asia Junior Championship 2016 01-06-16 5441
ใบแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬา 20-11-15 706
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา BWF World Junior Championships 08-08-15 1081
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา Badminton Asia U17&U15 Junior Championships 08-08-15 894
ระเบียบการแต่งกายของนักกีฬาแบดมินตันในกีฬาเยาวชนและกีฬาแห่งชาติ 18-12-14 2081
ข้อบังคับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1-2558 24-04-14 3438
ระเบียบสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 24-04-14 3327
ระเบียบสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ ว่าด้วยการอนุมัติและรับรองการจัดแข่งขันแบดมินตัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 24-04-14 1882
ระเบียบสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ ว่าด้วยการจัดอันดับคะแนนสะสม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 24-04-14 2283

Subcategories