หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ รายการ Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2016

 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ

รายการ Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2016

ระหว่างวันที่ 5 - 9ตุลาคม 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

จำนวน นักกีฬาแบดมินตันที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน มีดังนี้

ประเภทเดี่ยว 4 คน ประเภทคู่ 2 คู่ และประเภทคู่ผสม 2คู่

นักกีฬาที่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติในการลงแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)       ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน ครั้งล่าสุดคือ SCG Junior Badminton Championships 2016 ระหว่างวันที่ 1 5  มิถุนายน 2559

กรณี จำนวนนักกีฬาตาม (1) มีไม่เพียงพอ จะคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา ในข้อ (2) และข้อ 3

(2)       มีอันดับมือเยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน อยู่ในอันดับที่ 1 – 8 ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2559

(3)       มีอันดับมือเยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุ 18 ปี (แต่อายุจริงไม่เกิน 16 ปี) ทุกประเภทการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 – 8 ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2559

โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันรายการ Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2016 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และกรณีนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ตาม (1) มีไม่เพียงพอ สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สนามแบดมินตันของสมาคมฯ บริเวณสวนลุมพินี ภายในเดือน สิงหาคม 2559

สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สโมสรทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เทเวศร์) วันที่ 30ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น. โดยขอให้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 26 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. ประกาศโปรแกรมการคัดเลือก 27ส.ค. 59 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ

 

 

หมายเหตุ:
*ทางสมาคมฯ จัดอาหารกลางวัน และน้ำดื่มบริการให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดเลือกทุกคน ตามวันและเวลาดังกล่าว

**จากการสอบถามนักกีฬาที่เกี่ยวข้องทุกท่านแล้ว สรุปว่าวัน/เวลาที่เหมาะสมในการคัดตัวนักกีฬาเยาวชนควรเป็นตามนี้

 

ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ