หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในรายการ BWF World Junior Championships 2016

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในรายการ BWF World Junior Championships 2016

ระหว่างวันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองบิลเบา ประเทศสเปน

จำนวน นักกีฬาแบดมินตันที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน มีดังนี้

ประเภทบุคคล  สามารถส่งรายชื่อ ประเภทเดี่ยว 4 คน ประเภทคู่ 2 คู่ และประเภทคู่ผสม 2 คู่

ประเภททีม       สามารถส่งรายชื่อ นักกีฬาชาย 8 คน และ หญิง 8 คน

 

นักกีฬาที่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติในการลงแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)       ชนะเลิศเยาวชนประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน ครั้งล่าสุดคือ SCG Junior Badminton Championships 2016 ระหว่างวันที่ 1 5  มิถุนายน  2559

(2)       มีอันดับมือเยาวชนโลก ทุกประเภทการแข่งขัน อยู่ในอันดับที่ 1- 8 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

               กรณี จำนวนนักกีฬาตาม (1) (2) มีไม่เพียงพอ นักกีฬาในข้อ (3) จะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ

(3)       ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทบุคคล ทุกประเภทการแข่งขัน รายการ SCG Badminton Asia Junior Championships 2016 ระหว่างวันที่ 13 17  กรกฎาคม 2559

กรณี จำนวนนักกีฬาตาม (1) (2) (3) มีไม่เพียงพอ จะคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา ในข้อ (4)

(4)       เป็นผู้ผ่านการคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา ดังนี้

4.1  นักกีฬาเยาวชนที่มีอันดับมือ เยาวชนโลก 9 - 50

4.2  นักกีฬาเยาวชนอันดับมือ 1-8 เยาวชนประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปี

คิดเฉพาะรายการระดับ มาสเตอร์ซีรีส์ 3  หรือระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4.3  ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภทบุคคลครั้งล่าสุด

4.4  รองชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย SCG Junior Badminton Championships 2016 ครั้งล่าสุด

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกนักกีฬา ทั้งหมดต้องไม่เกิน ชาย 8 คน และ หญิง 8 คน กรณีมีนักกีฬาเกินจำนวนดังกล่าว สมาคมฯ จะคัดเลือกจากประเภทเดี่ยวและคู่ก่อน หากยังไม่เพียงพอ จึงจะคัดเลือกจากประเภทคู่ผสม

โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก BWF World Junior Championships 2016 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และกรณีนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ตาม (1) (2) (3) มีไม่เพียงพอ สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สนามแบดมินตันของสมาคมฯ บริเวณสวนลุมพินี ปลายเดือนสิงหาคม 2559

สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สนามแบดมินตันของสมาคมฯ บริเวณสวนลุมพินี วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น. โดยขอให้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. ประกาศโปรแกรมการคัดเลือก 23 ส.ค. 59 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ

  

 

หมายเหตุ:
*ทางสมาคมฯ จัดอาหารกลางวัน และน้ำดื่มบริการให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดเลือกทุกคน ตามวันและเวลาดังกล่าว

**จากการสอบถามนักกีฬาที่เกี่ยวข้องทุกท่านแล้ว สรุปว่าวัน/เวลาที่เหมาะสมในการคัดตัวนักกีฬาเยาวชนควรเป็นตามนี้

ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ