ประชาสัมพันธ์ข่าว

ทางสมาคมฯ ขออนุญาตจะไม่ให้ข่าวใดๆ ในขณะนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักกีฬา และเพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬา เมื่อทุกอย่างมีความกระจ่างชัดแล้ว ทางสมาคมฯ จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะ

 

ณหทัย ศรประชุม
เลขาธิการ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ