สโมสรสมาชิกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

FCEB.tmpขอให้สโมสรสมาชิกตรวจสอบคุณสมบัติ
และชำระค่าบำรุงรายปี
เพื่อสิทธิในการคง
สถานะสมาชิกภาพของท่าน 
สโมสร
สมาชิกเก่าที่ค้างค่าบำรุงรายปีเกิน 2 ปีขึ้นไป
กรุณาติดต่อชำระค่าบำรุงรายปีโดยด่วน
มิฉะนั้น
นายทะเบียนจะเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาถอนชื่อออกจากทะเบียนสโมสรสมาชิกสมาคมฯต่อไป

 

 

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-119199 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ


ตรวจสอบรายชื่อสโมสรสมาชิกที่นี่