คณะกรรมการบริหาร

 

สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการ

กรรมการสมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)

1

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายกสมาคม

 02

พลอากาศเอก วัธน  มณีนัย

อุปนายกสมาคม คนที่ ๑

 03

นายมนูญ  สรรค์คุณากร

อุปนายกสมาคม คนที่ ๒ และเหรัญญิก

 5

 พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อุปนายกสมาคม คนที่ ๓

 

 

 

 5

นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์ 

อุปนายกสมาคม คนที่ ๔

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0944498212

 

7

นายเฉลิมชัย  บุญรักษ์

ปฏิคม


 

22

 นายทัศนะ  พฤกษาไพศาลศิลป์

นายทะเบียน

 

 ดร.วิชญะ  เครืองาม

ประชาสัมพันธ์

 

 10

นางณหทัย ศรประชุม

เลขาธิการ

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0818243736

 

 20

ายวีรชัย วิภาตวิทย์

รองเลขาธิการ

 

 

11

นายธนัช  อัศวนภากาศ

รองเลขาธิการ


 

1662508 10203108691678280 3577202816548891051 n

นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล

รองเลขาธิการ

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0818685238

 

 

13

พลตำรวจโท มนตรี  โปตระนันทน์

กรรมการ

14 

พลตรี ธรรมนูญ  วิถี

กรรมการ

 

 

15 

นางสาวกมลา  ทองกร

กรรมการ

 


16 

นางพรพิมล  มฤคทัต

กรรมการ


8

พันเอก ชินกานต์  โฆวินทะ

กรรมการ

18

นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์

กรรมการ


19

นายทวีสิน  ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

กรรมการที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓) 

 

ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข              องคมนตรี 

 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     นายวิรัช ชินวินิจกุล  องคมนตรี
     นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
     พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
     พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
     พลโท ณัฐ  อินทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก
     นายอนุทิน  ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
     นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
     นายบัณฑูร ล่ำซำ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย

     นายถิรชัย วุฒิธรรม

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

     ดร. กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
     นายมนูภาร  ยศธแสนย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘
     นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์ อัยการอาวุโส
     นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
    ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทรภรณ์

 

คณะที่ปรึกษาของกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)

 

พลอากาศโท นิกร  ชำนาญกุล
พลอากาศตรี สุวัฒน์  สุวโรพร
พลตรี นภดล  ขันตยาภรณ์
พลตรี กำชัย  กำบังตน
พันเอก ธิติพันธุ์  พุทธบูชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  หลวงพิทักษ์ชุมพล
นายชัยศักดิ์  อ่อนประดิษฐ์
นายวิกิต  ขจรณรงค์วณิช

นายปรเมศร์  ไกรฤกษ์

นายสมพล  คูเกษมกิจ
นายดอน  มุดตางาม
นายวิชัย  กิจจานุถิตต์พงษ์
นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์
นาวาอากาศเอก ศุภกร  อภิชัยเจริญ
นาวาอากาศเอก สมพร  แต้พานิช
นาวาอากาศเอก อรรถโยธิน  วรรณโชดก
นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย
นาวาอากาศตรี ฉัตรชัย  บุญมี